17 785 26 97

Projekty

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt: Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności.

Projekt realizowany w ramach realizacji programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2016 roku.

Współfinansowany przez Wojewoda Podkarpacki, Województwo Podkarpackie, oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych GAMA

  • Wojewoda Podkarpacki: 21.000,00 PLN
  • Województwo Podkarpackie: 3.224,00 PLN
  • Towarzystwo GAMA: 5.497,00 PLN
  • Łączna wartość projektu: 29.721,00 PLN

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów terenowych w celu poprawy jakości i poziomu życia mieszkańców gminy Trzebownisko w wieku powyżej 60 lat poprzez aktywizację fizyczną i społeczną 20 kobiet i mężczyzn w celu wyłonienia lokalnych liderów zdecydowanych działać na rzecz integracji mieszkańców gminy.

Realizacja

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły uczestniczyć i współtworzyć programy dla osób starszych i młodzieży oraz programy międzypokoleniowe w tworzonej przez Towarzystwo GAMA "Akademii Dobrego Życia". Przygotowanie osób 60+ w tym projekcie będzie nieocenione w dalszej pracy z osobami starszymi, która , jako jeden z programów, będzie realizowana przez Akademię pod nazwą „ Aktywny Senior”. Program Akademii to między innymi: Warsztaty kulinarne – zdrowo jeść, zdrowo żyć dla dzieci, młodzieży i dla rodzin; Organizacja kursów tematycznych np. kurs wizażu, florystyki, ogrodniczych; Kiermasze – organizacja kiermaszów świątecznych; Klub odkrywców, Warsztaty robotyki i wiele innych. Biorąc pod uwagę powyższe kluczowym elementem dla Stowarzyszenia są ludzie-liderzy w swoim otoczeniu. A projekt "Senior - aktywne wsparcie lokalnej społeczności" pozwoli na przygotowanie do dalszej pracy społecznej takich właśnie liderów i kontynuację tej pracy w Akademii.

Warsztaty wyjazdowe w dniach 25-29.07.2016r do Gmina Komańcza - Bieszczady - Zajazd Pod Kominkiem.
Stacjonarne warsztaty wolontariatu – wrzesień 2016r - w budynku Akademii Dobrego Życia w Łukawcu.

Warsztaty wyjazdowe – tematyka

  1. Zajęcia sportowe - Program dostosowany do aktywacji osób starszych . Zajęcia mają na celu zaktywizować osoby starsze do utrzymywania kondycji fizycznej oraz dawania w przyszłości przykładu młodszemu pokoleniu do dbania o swoje zdrowie i kondycję fizyczną. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom sportowca"
  2. Warsztaty zdrowego życia - Zajęcia przekażą informacje jak dbać o siebie w każdym wieku oraz najważniejsze zasady żywieniowe. Nauczą zarówno profilaktyki dbania o własne zdrowie jak i stosowania zdrowej diety jako elementu przedłużającego życie. Tematyka: Długość życia. Izolacja społeczna. Role społeczne. Aktywne starzenie się. Zdrowie i sens życia – dyskusja filozoficzna, rozumienie zdrowia i problemów zdrowotnych w kategoriach filozoficznych, dylematy moralne i etyczne dotyczące problemów zdrowotnych współczesnego świata. Co szkodzi zdrowiu? Główne czynniki ryzyka zdrowotnego; omawiane zagadnienia: uwarunkowania zdrowia i choroby w kontekście stylu życia, zachowań zdrowotnych i wpływu środowiska, zdrowe i niezdrowe odżywianie, niedostatek aktywności fizycznej, unikanie badań profilaktycznych, nieradzenie sobie ze stresem; uzależnienia. Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje "Dyplom zdrowia"
  3. Warsztaty wolontariatu - Warsztaty mają na celu rozwinięcie osobistej motywacji uczestników do pracy wolontariackiej, prezentujące możliwe obszary aktywności i korzyści płynące z wolontariatu oraz zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami wolontariusza.

Informacje o zapisach

Telefon – 883 163 700
E-mail – biuro@gama.org.pl
w dniach 19-22.07.2016r.